Bài viết

Khóa học Kỹ năng Marketing trong lãnh đạo ngày 15/06/2020

Marketing-5 Marketing-6

Bài viết liên quan

top-10-thuong-hieu-manh (3)
Top 10 thương hiệu mạnh Quốc Gia năm 2019

Học viện đào tạo Crossroadplus vinh dự đón nhận giải thưởng “Top 10 thương

hanh-chinh-nhan-su-11
Khóa học Quản lý Hành Chính – Nhân Sự ngày 17/10/2017

Khóa học :  Quản lý Hành Chính - Nhân Sự.

ky-nang-ban-hang
Khóa học kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ngày 01/11/2017

Khóa học: Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

3 (6)
Học viện đào tạo CrossroadPlus đồng hành cùng sự phát triển của Hội Doanh Nghiệp TP HCM.

Học viện đào tạo CrossroadPlus đồng hành cùng sự phát triển của Hội Doanh

2 (5)
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Học viện CrossroadPlus và Hội Doanh Nghiệp TP.HCM

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Học viện CrossroadPlus và

lap-ke-hoach-6
Khóa học Lập kế hoạch , quản lý và tổ chức công việc hiệu quả ngày 03/10/2017

Khóa học : Lập kế hoạch , quản lý và tổ chức công việc

quan-ly-cap-trung-6
Khóa học Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 06/10/2017

Khóa học : Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản

Ky-nang-giao-tiep-6
Khóa học Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp ngày 25/09/2017

Khóa học : kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp. Thời lượng:  2 ngày (25, 26/09/2017 )

QC
Khóa học Giám sát chất lượng (QC) ngày 23/09/2017

Khóa học :Giám sát chất lượng  (QC). Thời lượng: 2 ngày (23 & 24/09/2017 )

Quan-ly-kho-bai
Khóa học Quản lý kho bãi chuyên nghiệp ngày 23/09/2017

Khóa học :Quản lý kho bãi chuyên nghiệp. Thời lượng: 2 ngày (23 & 24/09/2017 )

Giai-quyet-van-de-2
Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định ngày 16/08/2017

Khóa học : Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định. Thời lượng: 2

TOT-5
Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 08/09/2017

Khóa học train the trainer - đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh

nghe-thuat-cham-soc-khach-hang
Khóa học Nghệ thuật chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp ngày 17/08/2017

Khóa học : Nghệ thuật chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Thời lượng: 2 ngày (

quan-ly-san-xuat-6
Khóa học Quản lý sản xuất chuyên nghiệp ngày 10/08/2017

Khóa học : Quản lý sản xuất chuyên nghiệp. Thời lượng: 3 ngày ( 10, 11

nghe-thuat-cham-soc-khach-hang
Khóa học Nghệ thuật chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp ngày 10/08/2017

Khóa học : Nghê thuật chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Thời lượng: 2 ngày (

thiet-lap-kpi
Khóa học Thiết lập BSC & KPI ngày 10/08/2017

Khóa học : Thiết lập BSC & KPI . Thời lượng: 1 ngày ( 10/08/2017)

ky-nang-trinh-bay
Khóa học Kỹ năng kỹ năng trình bày hiệu quả ngày 03/08/2017

Khóa học : Kỹ năng trình bày hiệu quả . Thời lượng: 1 ngày ( 03/08/2017)

cham-soc-khach-hang-9
Khóa học Nghệ thuật chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp ngày 22/07/2017

Khóa học : Nghê thuật chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Thời lượng: 2 ngày (

teambuilding-2
Khóa học Team building ngày 15/07/2017

Khóa học : Team building Thời lượng:  1 buổi (15/07/2017 )

quan-ly-cap-trung-1
Khóa học Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 26/06/2017

Khóa học : Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản

quan-ly-cap-trung-9
Khóa học Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 19/06/2017

Khóa học : Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản

quan-ly-cap-trung-8
Khóa học Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 13/06/2017

Khóa học : Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản

ky-nang-giao-tiep-9
Khóa học kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp ngày 10/06/2017

Khóa học : kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp. Thời lượng:  2 ngày (10, 11/06/2017 )

thuong-luong-dam-phan
Khóa học Nghệ thuật thương lượng & đàm phán ngày 22/04/2017

Khóa học : Khóa học Nghệ thuật thương lượng & đàm phán 22/04/2017 Thời lượng: 1

ky-nang-ban-hang-5
Khóa học kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ngày 19/04/2017

Khóa học kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Thời lượng:  2  ngày  (19 & 20/04/2017)

Train-the-trainer
Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 21/03/2017

Khóa học train the trainer - đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh

ky-nang-thuyet-trinh-7
Khóa học kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 15/03/2017

Khóa học : kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp. Thời lượng: 3 buổi (15, 16 &

tot5
Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 28/02/2017

Khóa học train the trainer - đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh

quan-ly-kho-bai
Khóa học quản lý kho bãi chuyên nghiệp ngày 03/03/2017

Khóa học :Quản lý kho bãi chuyên nghiệp. Thời lượng: 2 ngày (03 & 04/03/2017 )

nghe-thuat-giao-tiep (1)
Khóa học kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp ngày 07/02/2017

Khóa học : kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp. Thời lượng: 1 ngày (07/02/2017 )

tot35
Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 09/12/2016

Khóa học train the trainer - đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh

quan-ly-cap-trung
Khóa học Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 02/12/2016

Khóa học : Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản

1
Khóa học tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp ngày 09/12/2016

Khóa học tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp Thời lượng:  3  ngày  (09, 10 &

ky-nang-giao-tiep-chuyen-nghiep
Khóa học kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp 12/11/2016

Khóa học : kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp. Thời lượng: 2 ngày (12,13 /11/2016 )

ky-nang-giao-tiep-chuyen-nghiep
Khóa học kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp 28/10/2016

Khóa học : kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp. Thời lượng: 3 buổi (28,29 & 30/10/2016 )

train-the-trainer-2
Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp 22/08/2016

Khóa học train the trainer - đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh

nghe-thuat-thuong-luong-dam-phan
Khóa học nghệ thuật thương lượng và đàm phán 29/10/2016

Khóa học : nghệ thuật thương lượng và đàm phán. Thời lượng: 2 ngày 29,

quan-ly-cap-trung-5
Khóa học Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 27/08/2016

Khóa học : Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản

ky-nang-lanh-dao-6
Khóa học Kỹ năng lãnh đạo 15/10/2016

Khóa học Kỹ năng lãnh đạo Thời lượng 3 ngày (15,16 & 22/10/2016)

ky-nang-thuyet-trinh-2
Khóa học kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 28/09/2016

Khóa học : kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp. Thời lượng: 3 buổi (28,29 & 30/09/2016 )

lap-ke-hoach-san-xuat
Khóa học lập kế hoạch sản xuất 30/09/2016

Khóa học lập kế hoạch sản xuất Thời lượng 3 ngày (30/09 & 1,2/10/2016)

dao-tao-giang-vien-noi-bo
Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp 23/09/2016

Khóa học train the trainer - đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh

quan-ly-thoi-gian
Khóa học kỹ năng quản lý thời gian 17/09/2016

Khóa học : kỹ năng quản lý thời gian. Thời lượng: 1 ngày (17/09/2016 )

nghe (7)
Khóa học Nghệ thuật phỏng vấn tuyển dụng, dùng, giữ & sa thải nhân sự

Khóa học Nghệ thuật phỏng vấn tuyển dụng, dùng, giữ & sa thải nhân

ky-nang-thuyet-trinh
Khóa học kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 05/09/2016

Khóa học : kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp. Thời lượng: 4 buổi (05,07,08 & 09/09/2016

nang-cao-nang-luc-quan-tri-cho-cap-trung-6
Khóa học Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 28/08/2016

Khóa học : Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản

ke-toan-quan-tri-7
Khóa học Kế toán quản trị

Khóa học Kế toán quản trị Thời lượng: 4 buổi (21 & 22/07/2016)

1 (9)
Khóa học Train the trainer (đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp)

Khóa học:  Train the trainer (đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp) Thời lượng:

tao-dong-luc-4
Khóa học kỹ năng tạo động lực cho nhân viên

Khóa học kỹ năng tạo động lực cho nhân viên Thời lượng : 4 buổi

quan-tri-mau-thuan-6
Khoá học quản trị mâu thuẫn và giải quyết xung đột

Khoá học quản trị mâu thuẫn và giải quyết xung đột Thời lượng: 2 buổi

1 (11)
Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả ngày 16/07/2016

Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả ngày 16/07/2016 Thời lượng: 2

giang-vien-noi-bo-8
Khóa học Train the trainer (đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp)

Khóa học:  Train the trainer (đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp) Thời lượng:

VHDN1 (13)
Khóa học Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Khóa học : Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Thời lượng: 2 ngày (09 & 10/07/2016)

nang-cao-nang-luc-quan-ly-cap-trung (8)
Khóa học Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 02/07/2016

Khóa học : Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản

ky-nang-quan-ly-thoi-gian-2G
Kết thúc tốt đẹp khóa học “Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả” ngày 25/06/2016

Ngày 25/06/2016 , Học viện đào tạo CrossroadPlus đã tổ chức chương trình đào

khoa-hoc-train-the-trainer (87)
Khóa đào tạo Train the trainer (đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp)

Học viện đào tạo Crossroadplus tổ chức Khóa đào tạo Train the trainer (đào tạo

IMG_1566
Khóa đào tạo chuyên biệt “Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong Tổ chức Giáo dục”

Khóa đào tạo được sự giảng dạy của Giảng viên quốc tế  Peter Seah –

IMG_3180
Khóa “Quản Trị Nhân Sự – Hành Chính”

Từ ngày 04.03 – 06.03.2015, Học viện CrossroadPlus đã tổ chức khóa đào tạo

IMG_5726
Kết thúc tốt đẹp khóa học “Kỹ Năng Chinh Phục Qua Giao Tiếp” ngày 27/09/2014

Trên thị trường lao động hiện nay, trình độ học vấn và bằng chưa

???????????????????????????????
Kết thúc tốt đẹp khóa học “Kỹ Năng Chinh Phục Qua Giao Tiếp” ngày 18/10/2014

Nằm trong chuỗi chương trình đào tạo nhằm trang bị kỹ năng mềm miễn phí cho

IMG_2528
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Học viện CrossroadPlus và Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM

Ngày 12/01/2015, tại Trường Cán bộ Quản Lý Giáo dục TP.HCM (CBQLGD TP.HCM) đã long trọng

IMG_8113
Hội Thảo “Kỹ Năng Chinh Phục Qua Giao Tiếp”

Nằm trong chuỗi chương trình đào tạo nhằm trang bị kỹ năng mềm miễn phí cho

teamwork(1)
Không khí sôi nổi và hào hứng với khóa học KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM TẠI CÔNG SỞ ngày 23/11/2014

Ngày 23/11/2014, Học Viện Đào Tạo CrossroadPlus đã tổ chức khóa học “KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

Teamwork
Khóa học: “KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM TẠI CÔNG SỞ” dành cho sinh viên chỉ với 50.000đ

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “LÀM SÁNG HỒ SƠ VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG” Khóa học: "KỸ NĂNG LÀM

img (28)
Học viện đào tạo CrossroadPlus đồng hành cùng sự phát triển của Hội doanh nghiệp Cơ khí – Điện TPHCM (HAMEE).

Học viện đào tạo CrossroadPlus đồng hành cùng sự phát triển của Hội doanh

^E8FA4F98C775916230BA3733EB100614D442A942A01623830B^pimgpsh_fullsize_distr
Khóa học Nâng cao kỹ năng lập kế hoạch tổ chức & quản lý công việc hiệu quả

Khóa học: Nâng cao kỹ năng lập kế hoạch tổ chức & quản lý

^87AAA7A68B35CE57F2856822340D9207022054892957E18C7E^pimgpsh_fullsize_distr
Khóa học Nâng cao kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Khóa học: Nâng cao kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Thời lượng: 2 ngày (18

IMG_8795
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện CrossroadPlus và trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM

Ngày 06/02/2015, tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM đã long trọng