Lưu trữ Danh mục: Tin tức

Khóa học Kỹ năng quản lý hiệu quả ngày 19/11/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nghệ thuật “dụng tâm đối nhân” trong giao tiếp ngày 04/11/2019

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 29/10/2019

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 30/10/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nghệ thuật “dụng tâm đối nhân” trong giao tiếp ngày 28/10/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nhân tướng học trong giao tiếp ngày 27/10/2019

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng giám sát công việc ngày 24/10/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nghệ thuật “dụng tâm đối nhân” trong giao tiếp ngày 21/10/2019

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng bán hàng hiệu quả ngày 19/10/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nghệ thuật “dụng tâm đối nhân” trong giao tiếp ngày 18/10/2019

Đọc thêm...