Lưu trữ Danh mục: Tin tức

Khóa học Mindset Training ngày 11/04/2020

Đọc thêm...

Khóa học Nghệ thuật giao tiếp dành cho lãnh đạo ngày 21/02/2020

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 14/03/2020

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 07/03/2020

Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 29/02/2020

Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 22/02/2020

Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao kỹ năng phỏng vấn và tuyển dụng nhân viên ngày 30/12/2019

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 10/12/2019

Đọc thêm...

Khóa học Nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quản lý cấp trung ngày 07/12/2019

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 29/11/2019

Đọc thêm...