Lưu trữ Tác giả: admin

Khóa học nghệ thuật quản trị cảm xúc.

Đọc thêm...

Khóa học thấu hiểu tâm lý quản trị cảm xúc chuyên ngành giáo dục.

Đọc thêm...

Khóa học nghệ thuật quản trị cảm xúc trong giao tiếp.

Đọc thêm...

Khóa học nghệ thuật quản trị cảm xúc.

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng quản lý rủi ro trong doanh nghiệp ngày 24/06/2020

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng Marketing trong lãnh đạo ngày 17/06/2020

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng Marketing trong lãnh đạo ngày 15/06/2020

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng Marketing trong lãnh đạo ngày 13/06/2020

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng quản lý nhóm hiệu quả ngày 22/05/2020

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp ngày 15/05/2020

Đọc thêm...