khoadoataogv
daotao
lichkhaigiang

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU VỀ QUẢN TRỊ

CCO
CCO (Chief Customer Officer) – Giám Đốc Kinh Doanh

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám

CMO
CMO (Chief Marketing Officer) – Giám Đốc Marketing

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Các nhà lãnh đạo và các cấp quản lý trong

ceo
CEO – Giám Đốc Điều Hành

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó

CPO
Giám Đốc Sản Xuất Chuyên Nghiệp

  Sản phẩm với chất lượng ưu việt nhất mới là điều đáng quan

cfo
Giám đốc Tài Chính – CFO

      Giám đốc Tài Chính (CFO) là những người có khả năng dự báo và

CHRO
Giám đốc nhân sự – CHRO

 Nhiều quan niệm cho rằng Giám đốc nhân sự chỉ là người thừa hành

SỰ KIỆN NỔI BẬT

June 2022

Khóa học nghệ thuật quản trị cảm xúc.

Đọc thêm...

Khóa học thấu hiểu tâm lý quản trị cảm xúc chuyên ngành giáo dục.

Đọc thêm...

Khóa học nghệ thuật quản trị cảm xúc trong giao tiếp.

Đọc thêm...

Khóa học nghệ thuật quản trị cảm xúc.

Đọc thêm...

CÂU CHUYỆN CHIA SẺ

CHIẾC ĐỒNG HỒ CŨ VÀ BÀI HỌC VỀ GIÁ TRỊ

Một người cha trước khi chết nói với con gái của ông: "Đây là chiếc đồng hồ mà ông của con đã cho cha và nó hơn 200 tuổi rồi. Nhưng trước khi giao nó cho con, con hãy đem nó đến tiệm đồng hồ ở con đường đầu tiên và nói với ông ta là con muốn bán nó, xem giá của nó là bao nhiêu." Người con đi và trở về nói với cha của cô "người làm Đọc thêm...

VIDEO